בנקאות פתוחה בישראל: איך להפחית את העומסים הצפויים על מערכות הבנק?

מהן ההשלכות של רפורמת הבנקאות הפתוחה על מערכות הבנק – ואיך אפשר להיערך אליהן כדי להפחית עומסים ולחסוך במשאבים יקרים?

בעוד חודשים ספורים תצא לדרך רפורמת הבנקאות הפתוחה בישראל, רפורמה שתאפשר לצדדים שלישיים לקבל מהבנקים מידע פיננסי של הלקוח. לצורך כך מתבצעת הסדרת סטנדרט ה- API, באמצעותו יועבר מידע לצדדים שלישיים. יתרונות מודל הבנקאות הפתוחה עבור הלקוחות הם ברורים, אך מה משמעותו עבור המערכת הבנקאית?

 

העברת מידע פיננסי לגופים שלישיים דוגמת חברות פינטק, צפויה להציב רף חדש של דרישות, להוביל לריבוי פניות מצד גופים אלה ולעומסים גבוהים על מערכות המחשוב של הבנק. זאת מכיוון שכל בקשת מידע ע”י גורם צד שלישי תהיה כרוכה בפנייה למיינפריים ובהקצאת יכולות עיבוד משמעותיות לצורך שאיבת המידע הרלוונטי. התוצאה: הגידול בעומסים יצריך הוספת כוח עיבוד, תחזוקה אינטנסיבית יותר והקצאת משאבים גדולה יותר.

איך אפשר לצמצם את העומס על מערכות הבנק?

לצורך הפחתת העומסים והורדת עלויות, אנחנו מעמידים לרשותך מנגנון Cache חכם המאפשר שימוש חוזר במידע בלי לפנות למיינפריים, ברמת אמינות וזמינות גבוהים. איך זה עובד?

 

במצב הקיים, כאשר צד שלישי מבקש מידע פיננסי על לקוח של הבנק, עליו להישלף מתוך המיינפריים. כדי להפחית עומסים ממערכות המחשוב של הבנק, הפתרון שמעמידה לרשותך אינפורמטיקה שומר נתונים במאגר ה- Cache. בפעם הבאה שתגיע בקשה, לפני הפנייה למערכת המיינפריים תתבצע בדיקה במאגר: האם המידע הרצוי, למשל נתונים על ההלוואות שנטל הלקוח בבנק, מצויים במאגר? במידה שכן, הם יישלפו מהמאגר ויישלחו לצד שלישי, בלי להעמיס על המערכות. רק במידה שהמידע המבוקש לא ימצא במאגר, תתבצע פנייה למערכת המיינפריים. המידע לא יועבר ל- Cache בתהליכים מתמשכים, אלא יועברon demand על בסיס פניות API.

 

המאגר מסייע להפחית בעשרות אחוזים את העומס המופעל על מערכות הלגאסי, וכתוצאה מכך גם יפחית את כוח העיבוד הנחוץ, את פעולות התחזוקה ואת המשאבים הנחוצים לצורך תמיכה בבנקאות פתוחה.

פתרון מלא לצרכי הבנקאות הפתוחה

אינפורמטיקה מספקת פתרון מודולרי לצרכי הבנקאות הפתוחה – מפתרון לצמצום עומסים הכולל את מאגר ה- Cache ועד פתרון מלא שכולל גם את הסדרת ה- API, גם את מאגר ה- Cache וגם פתרון Pub/Sub למשיכת והפצת מידע לגורמים מורשים. בנוסף, הפתרון של אינפורמטיקה עומד ברגולצית PSD2 ומאפשר שליפת מידע לגורמים שלישיים וגם למערכות פנימיות בתוך הבנק שצריכות לעשות שימוש במידע. כל זאת באמצעות ממשק נייטיב ששולף ממערכות הלגאסי את המידע הנחוץ בצורה המהירה והחסכונית ביותר.

המעבר למודל הבנקאות הפתוחה לא חייב להעמיס על המערכות הבנקאיות. היערכות נכונה יכולה לסייע לבנק להתמודד עם הפניות הרבות מגורמי צד שלישי, במינימום תחזוקה ומשאבים.

Accessibility Toolbar