# ERP- חשב

חדשנות דיגיטלית כמענה לצרכים תפעוליים ועסקיים

Dec 22nd, 2020 @ ZOOM

09:30 

Register Now

Share your excitement

אודות האירוע

פתרונות חדשים:

 • מערכת לפענוח תלושי שכר (עובדי חוץ) בצורה אוטומטית וקליטתם אוטומטית בהנה”ח
 • חשבונית דיגיטלית מרכזת במייל הכוללת צימוד מסמכים לפי בחירה
 • “החבר במרכז” – מערכת מידע ואזור-אישי כחלק ממערכת “חשב ERP” (מהנייד ומהדפדפן)
 • “תחליף לבוסנובה” – כניסה למערכת “חשב” באמצעות הדפדפן וללא התקנה – דגש בעידן הקורונה לצורך עבודה מהבית.
 • ביצוע מגוון פעולות במערכת מתוך מסמכי הנייד או ה TABLET


ייעול תהליכים תפעוליים ועסקיים:

 • תיוג חשבוניות-ספק ומסמכי מקור ללב המערכת.
 • הגדרת תיק מסמכים דיגיטלי לפי סוגי מסמכים נבחרים.
 • חתימה גרפית על מסמכים לאישור כאלטרנטיבה לחתימה המסורתית
 • שליחה וקבלה של חשבונית במייל – פתרון מקיף למגוון אפשרויות שליחה וקבלה.
 • ממשק העלאת קבצים מכל מחשב בצורה חכמה וקלה
 • BI מובנה הכולל תמחיר, ניתוח דוחות כספיים מתקדם וקישור לארכיון מסמכים

הירשם לאירוע זה

Accessibility Toolbar