תקנון רישום במאגר
המועמדים

תקנון רישום במאגר
המועמדים

תנאי השימוש באתר אמן / הגשת מועמדות למשרות למועמדים הפונים באמצעות המדיה הדיגיטלית לחברת הינם בהתאם לתקנון להלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים.

השימוש באתר אמן:

קבוצת אמן מתירה לכל חפץ בכך לצפות בתוכן שבאתר.

חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

הינך מאשר כי מידע המשתמש שתמסור באתר הינו נכון, מדויק ושייך לך.

ידוע לך והינך נותן הסכמתך מדעת לכך שמידע המשתמש ישמר במאגר/י מידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך בדיקת התאמתך למשרות השונות המפורסמות באתר (של כל החברות בקבוצת אמן), לצורך משלוח הצעות עבודה בקבוצה מעת לעת, משלוח ניוזלטרים, קמפיינים ממומנים ברשתות החברתיות (לרבות Re-marketing) וכן לשם יצירת ושמירת הקשר איתך במהלך ולצורך הליך המיון, לרבות לטובת זימונך לראיון עבודה ומבחני מיון ככל שיידרשו.

שמירת קורות החיים של המועמדים:

קורות החיים מתקבלים במערכת ניהול המעומדים באמצעות אתר אמן , באמצעות אתרי דרושים, רשתות חברתיות, פניה במייל, הפניה מחברות השמה וממקורות גיוס אחרים, במסגרת מבצע “חבר מביא חבר” ועוד.

פרטי המועמדים נשמרים במאגר המועמדים של אמן.

קבוצת אמן מנהלת מאגרי מועמדים עפ”י חוק הגנת הפרטיות ומקפידה על חיסיון מועמדיה בדקדנות רבה.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו ממאגר המועמדים באמצעות פנייה לרפרנטית הגיוס.

על אף המאמצים לאבטח פרטי המועמדים, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אמן יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למועמד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אמן.

השימוש בפרטי המועמד:

בפרטי המועמדים, אשר נקלטים במערכת ניהול המועמדים של אמן, ישמשו לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, הצעת הצעות עבודה באמצעות שיחת טלפון, מסרון, דואר אלקטרוני וקמפיינים ברשתות החברתיות.

הנתונים יהיו חשופים לכל חברות הבת של הקבוצה לצורך הצעות עבודה. 

עדכון על תהליך הגיוס למשרה באמצעות דואר אלקטרוני / הודעות SMS:

קבוצת אמן מנהלת את תהליך הגיוס מול המועמד באמצעות מערכת  גיוס. תהליך הגיוס כולל מספר שלבים ואנו דואגים לעדכון המועמדים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS על התקדמות בתהליך או הפסקתו. עדכונים אלו מסייעים לנו לשמירת קשר רציף עם המועמדים בתהליך הגיוס, מצמצמים את אי הודאות של המועמד בתהליך ותורמים לשיפור השירות הניתן למועמד.

חלק מהודעות הדואר האלקטרוני / SMS הינן אוטומטיות.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הפסקת קבלת עדכונים אוטומטיים באמצעות פנייה לצוות הגיוס.

 

 קבלת דיוורים באמצעות דואר אלקטרוניSMS/

כל הגשת מועמדות לחברתנו מהווה כניסה למאגר מועמדי קבוצת אמן  והסכמה לקבלת דיוורים בדואר אלקטרוני ו/או SMS להצעות עבודה, אלא אם ביקש המועמד להסיר את עצמו מרשימת הדיוור.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו מרשימת תפוצת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS באמצעות פנייה לצוות הגיוס.

הסרת פרטי המועמד מרשימת התפוצה תבוצע תוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה.

 

  דרכי התקשרות:

רפרנטית הגיוס – באמצעות טלפון 073-2617606 בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-16:00

באמצעות דוא”ל : [email protected]

 

רק פניות דרך אפיקים אלו יחשבו כפניה של מועמד להסרתו ממאגר המועמדים / רשימות הדיוור, ייענו ויטופלו.

אי העברת הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש קבוצת אמן בפרטי המועמד כמפורט לעיל.

 

Accessibility Toolbar