# Informatica - Webinar

The Easy Way to Big Data​

April 11th, 2019

11:00-12:00

בעידן הדיגיטליזציה, ארגונים מתמודדים עם מידע מרובה ויהיה זה עוול להתעלם מריבוי הנתונים מבלי להפיק מהם ערך עסקי רב.

האתגר של מנהלי מערכות המידע בהתאמה להצפנת הנתונים האפשרית, היא לנהל באופן יעיל את הנתונים בעולם ה- Big Data.

בניהול מיטבי של נתונים, לאחר הקמת ה- Data Lake, נדרש להתייחס לשלושה מרכיבים מרכזיים:

1. אינטגרציית נתונים דינמאית בסביבת ה- Data Lake

2. טיפול מקצה לקצה באיכות הנתונים ובממשל הנתונים

3. אבטחת מידע- איתור ושמירה על הנתונים הרגישים בארגון

וובינר ראשון בסדרה, שבו נתמקד באינטגרציית נתונים בסביבת Big Data.

 

Accessibility Toolbar