בקרת גישה – Access Management

מה היא בקרת גישה?

בקרת גישה Access Management היא כלל התהליכים, המדיניויות והטכנולוגיות שמשמשות למתן גישה למשתמשים במערכת ארגונית ומניעת גישה ממשתמשים אחרים. זאת, כדי לשמור על אבטחה בארגון ולמנוע חשיפה בלתי מורשית למשאבים. תהליך בקרת הגישה מתבסס על תהליך ניהול זהויות – Identity Access Management, הקובע לאילו זהויות בארגון יש הרשאות גישה לאיזה חלקים במערכת, ומה מדיניות השימוש בה. 

מערכת לבקרת גישה, מנהלת את תפקידי המשתמשים השונים ואת הפרופילים שלהם, ומעבדת את בקשות הגישה לנתונים. זאת, על פי הפרופיל/תפקידים שנקבעים מראש. לפני מתן הרשאות גישה למערכת, המשתמשים עוברים אותנטיקציה ואותוריזציה, ורק לאחר אישור, הם יכולים לגשת לחומרים. מצד המשתמשים, בקרת גישה כוללת מערכות כמו אימות רב גורמי (MFA) ומערכת SSO, כדי לזהות, לאגור ולנהל את הזהויות שיקבלו גישה למשאבים הארגוניים.

המעבר לעבודה מרחוק יחד עם הטרנספורמציה הדיגיטלית למשאבי ענן הגבירו את הצורה בבקרת גישה. זאת, כיוון שיותר פעולות ארגוניות נעשות בצורה דיגיטלית ויותר משאבים יכולים להיות רגישים לפריצת אבטחה, ולכן יש יותר צורך לאבטח אותם.

יתרונות בבקרת גישה עבור הארגון

יש מספר יתרונות ארגוניים בהטמעת גישה של בקרת גישה:

1. אבטחת מידע

שליטה על הגישה של משתמשים למערכות ולמידע מצמצמת את הסיכון לפריצות נתונים, הן בתוך הארגון והן מחוצה לו. זאת, באמצעות צמצום חשיפת מידע לגורמים לא רלוונטיים דרך אותנטיקציה וקביעת מדיניות.

2. יעילות

מערכות בקרת גישה פועלות בצורה אוטומטית ובהתבסס על פוליסות שנקבעו מראש. כך, הארגון חוסך כסף, זמן ומאמץ שהיה נדרש לניהול גישה ידני.

3. עמידה ברגולציות

בקרת גישה מאפשרת לארגונים לעמוד בתקנים וברגולציות. כך נמנעות תקריות עם השלכות משפטיות ותדמיתיות.

4. יצירת שיתופי פעולה

ניהול בקרת גישה מאפשרת לארגונים להכניס משתמשים חיצוניים בצורה מאובטחת, כמו שותפים או ספקים. כך, נוצרים שיתופי פעולה עם עובדי הארגון שתורמים להתקדמות העסקית.

ניהול זהויות ואימות משתמשים

מערכות בקרת גישה  (Access Control solutions) אחראיות על תהליך ניהול הגישה למערכות:

1. ניהול זהויות משתמשים במערכת

2. זיהוי תפקידים והתאמת תפקידים למשתמש. תפקיד מתבסס על התפקיד בארגון, כמה המשתמשת היא בכירה ותחומי אחריות

3. הוספה, הסרה ועדכון של משתמשים ותפקידים במערכת

4. מתן הרשאות שונות למשתמשים

5. הגנה על המידע ועל המערכות

איך מערכות בקרת גישה פועלות

מערכת טיפוסית לניהול זהויות כוללת ארבעה אלמנטים בסיסיים: 

  • ספרייה או מאגר זהויות של הנתונים האישיים שהמערכת משתמשת בהם כדי להגדיר משתמשים בודדים
  • מערכת כלים להוספה, שינוי ומחיקה של נתונים אלו (הקשורים לניהול מחזור חיי גישה)
  • מערכת המסדירה ואוכפת את גישת המשתמשים
  • מערכת ביקורת ודיווח

המערכות המשמשות לניהול זהויות ואימות משתמשים כוללות מערכות כניסה ייחודיות, אימות דו-שלבי, אימות מרובה שלבים וניהול גישה מיוחסת (Privileged Access Management – PAM), המאפשרות שמירה מאובטחת של נתוני זהות ופרופיל משתמש, לצד פונקציות מתקדמות של ניהול נתונים על מנת להבטיח שרק נתונים הכרחיים ישותפו. 

מהו PAM?

ניהול גישה מיוחסת, מורכב מאסטרטגיות וטכנולוגיות אבטחת סייבר להפעלת שליטה על הגישה וההרשאות של משתמשים שיש להם גישה רחבה, מעבר להרשאות של משתמש רגיל. PAM מסייעת לארגונים למנוע או לפחות לצמצם, את הנזקים הנובעים מהתקפות חיצוניות, כמו גם מנזקים הנגרמים כתוצאה מרשלנות פנים ארגונית.

Accessibility Toolbar